รายละเอียดเซิฟเวอร์
  EXP*50
  SKILL*50
  DROP*6

เวลาทำสงคราม
  วันอังคาร 20.00-22.00
  วันเสาร์ 20.00.22.00

ปิดปรับปรุง
  วันพฤหัสบดี 9.00 - 12.00

ข้อมูลบอสดรอป "อาวุธและชุดเกราะระดับ120"


ชื่อบอส: ชือโหยว
ระดับ:
150
แผนที่:
อูเกอ
ดรอปไอเท็ม
เหล็กร้อยหลอม,เหล็กอุกกาบาต,เพิ่มการโจมตีให้อาวุธขั้นสูง,เพิ่มการป้องกันให้เครื่องป้องกันขั้นสูง,ฮั่วกู่หยา-กระบี่ม่อ,ฮั่วกู่หยา-กระบี่ดำ,ฮั่วกู่หยา-กระบี่เขียว,ฮั่วกู่หยา-กระบี่ฟ้า,สิงเทียน-ทวนโหรว,สิงเทียน-ทวนซาง,สิงเทียน-ทวนเหล็ก,สิงเทียน-ทวนทองแดง,วิญญาณซ่าน-ดาบวิญญาณคลั่ง,วิญญาณซ่าน-ดาบเลาะกระดูก,วิญญาณซ่าน-ขวานมารร้าย,วิญญาณซ่าน-ขวานมารพิโรธ,น้ำค้างแข็งคริสตัล-พัดเมฆาดำ,น้ำค้างแข็งคริสตัล-พัดสำแดงเดช,สิงเทียน-มู่ฉู่,สิงเทียน-ถงฉู่,วิญญาณซ่าน-ชินหยาฉุย,วิญญาณซ่าน-ค้อนจุยโหมว,วิญญาณซ่าน-ไม้เท้าดิ่ง,วิญญาณซ่าน-ไม้เท้าเขียว,น้ำค้างแข็งคริสตัล-กระบี่จื่อ,น้ำค้างแข็งคริสตัล-กระบี่ก้ง,พร่ามัว-ธนูใหญ่,หลงฟาง-ธนูโค้ง,พร่ามัว-ธนูทะยาน,หลงฟาง-ธนูงู,เคล็ดอาคมรัดวิญญาณ,เคล็ดอาคมมัดเซียน,เคล็ดเวทโจมตีคลั่ง,เคล็ดเวทรวมเทพ,เคล็ดเวทจู่โจม,เคล็ดสายฟ้าพิโรธ,เคล็ดควันสุมเพลิงประกาย,เคล็ดสายฟ้าเมฆาหมอกหมุน,ม้าเกราะไท่เยว่,ม้าล่องเมฆาโอสถ,เสือดาวเขี้ยวจู้หยง,หมาป่าโดดเดี่ยวก้งกง,จ้าวมังกรเกราะทอง,ไอสังหารเกาะตัว,ถุงโชคดีชุดเกราะ120,ถุงโชคดีอาวุธระดับ120,ถุงโชคดีพาหนะระดับ110,ถุงโชคดีพาหนะระดับ115


ชื่อบอส: อ๋องไจ้-เยาอู่เหนียง
ระดับ:
140
แผนที่:
ค่ายซานเจียงชั้น1
ดรอปไอเท็ม
เหล็กร้อยหลอม,เหล็กอุกกาบาต,เพิ่มการโจมตีให้อาวุธขั้นสูง,เพิ่มการป้องกันให้เครื่องป้องกันขั้นสูง,ฮั่วกู่หยา-กระบี่ม่อ,ฮั่วกู่หยา-กระบี่ดำ,ฮั่วกู่หยา-กระบี่เขียว,ฮั่วกู่หยา-กระบี่ฟ้า,สิงเทียน-ทวนโหรว,สิงเทียน-ทวนซาง,สิงเทียน-ทวนเหล็ก,สิงเทียน-ทวนทองแดง,วิญญาณซ่าน-ดาบวิญญาณคลั่ง,วิญญาณซ่าน-ดาบเลาะกระดูก,วิญญาณซ่าน-ขวานมารร้าย,วิญญาณซ่าน-ขวานมารพิโรธ,น้ำค้างแข็งคริสตัล-พัดเมฆาดำ,น้ำค้างแข็งคริสตัล-พัดสำแดงเดช,สิงเทียน-มู่ฉู่,สิงเทียน-ถงฉู่,วิญญาณซ่าน-ชินหยาฉุย,วิญญาณซ่าน-ค้อนจุยโหมว,วิญญาณซ่าน-ไม้เท้าดิ่ง,วิญญาณซ่าน-ไม้เท้าเขียว,น้ำค้างแข็งคริสตัล-กระบี่จื่อ,น้ำค้างแข็งคริสตัล-กระบี่ก้ง,พร่ามัว-ธนูใหญ่,หลงฟาง-ธนูโค้ง,พร่ามัว-ธนูทะยาน,หลงฟาง-ธนูงู,เคล็ดอาคมรัดวิญญาณ,เคล็ดอาคมมัดเซียน,เคล็ดเวทโจมตีคลั่ง,เคล็ดเวทรวมเทพ,เคล็ดเวทจู่โจม,เคล็ดสายฟ้าพิโรธ,เคล็ดควันสุมเพลิงประกาย,เคล็ดสายฟ้าเมฆาหมอกหมุน,ม้าเกราะไท่เยว่,ม้าล่องเมฆาโอสถ,เสือดาวเขี้ยวจู้หยง,หมาป่าโดดเดี่ยวก้งกง,จ้าวมังกรเกราะทอง,ไอสังหารเกาะตัว,ถุงโชคดีชุดเกราะ120,ถุงโชคดีอาวุธระดับ120,ถุงโชคดีพาหนะระดับ110,ถุงโชคดีพาหนะระดับ115


ชื่อบอส: อ๋องไจ้-เหยียนตู
ระดับ:
135
แผนที่:
ค่ายซานเจียงชั้น2
ดรอปไอเท็ม
เหล็กร้อยหลอม,เหล็กอุกกาบาต,เพิ่มการโจมตีให้อาวุธขั้นสูง,เพิ่มการป้องกันให้เครื่องป้องกันขั้นสูง,ฮั่วกู่หยา-กระบี่ม่อ,ฮั่วกู่หยา-กระบี่ดำ,ฮั่วกู่หยา-กระบี่เขียว,ฮั่วกู่หยา-กระบี่ฟ้า,สิงเทียน-ทวนโหรว,สิงเทียน-ทวนซาง,สิงเทียน-ทวนเหล็ก,สิงเทียน-ทวนทองแดง,วิญญาณซ่าน-ดาบวิญญาณคลั่ง,วิญญาณซ่าน-ดาบเลาะกระดูก,วิญญาณซ่าน-ขวานมารร้าย,วิญญาณซ่าน-ขวานมารพิโรธ,น้ำค้างแข็งคริสตัล-พัดเมฆาดำ,น้ำค้างแข็งคริสตัล-พัดสำแดงเดช,สิงเทียน-มู่ฉู่,สิงเทียน-ถงฉู่,วิญญาณซ่าน-ชินหยาฉุย,วิญญาณซ่าน-ค้อนจุยโหมว,วิญญาณซ่าน-ไม้เท้าดิ่ง,วิญญาณซ่าน-ไม้เท้าเขียว,น้ำค้างแข็งคริสตัล-กระบี่จื่อ,น้ำค้างแข็งคริสตัล-กระบี่ก้ง,พร่ามัว-ธนูใหญ่,หลงฟาง-ธนูโค้ง,พร่ามัว-ธนูทะยาน,หลงฟาง-ธนูงู,เคล็ดอาคมรัดวิญญาณ,เคล็ดอาคมมัดเซียน,เคล็ดเวทโจมตีคลั่ง,เคล็ดเวทรวมเทพ,เคล็ดเวทจู่โจม,เคล็ดสายฟ้าพิโรธ,เคล็ดควันสุมเพลิงประกาย,เคล็ดสายฟ้าเมฆาหมอกหมุน,ม้าเกราะไท่เยว่,ม้าล่องเมฆาโอสถ,เสือดาวเขี้ยวจู้หยง,หมาป่าโดดเดี่ยวก้งกง,จ้าวมังกรเกราะทอง,ไอสังหารเกาะตัว,ถุงโชคดีชุดเกราะ120,ถุงโชคดีอาวุธระดับ120,ถุงโชคดีพาหนะระดับ110,ถุงโชคดีพาหนะระดับ115


รายละเอียด หมาป่าห้าสี


รายละเอียด งูแดงลิ่วอู๋


รายละเอียด โคเหลยโส่ว


รายละเอียด ม้าเซ็กเทาว์ลมกรด


รายละเอียด อาชาเหนือเงา


รายละเอียด อาชาเฉินเซียว


รายละเอียด อาชาราชสีห์


รายละเอียด ไอสังหารเกาะตัว