รายละเอียดเซิฟเวอร์
  EXP*50
  SKILL*50
  DROP*6

เวลาทำสงคราม
  วันอังคาร 20.00-22.00
  วันเสาร์ 20.00.22.00

ปิดปรับปรุง
  วันพฤหัสบดี 9.00 - 12.00

บอสเมืองหลวงไฟชื่อบอส: เล่าปี่
ระดับ:
190
แผนที่:
จุดไฟเผาลั่วหยาง
ดรอปไอเท็ม
เหล็กเทวะ,ยอดเหล็ก,ผลึกโลหิต,เหล็กร้อยหลอม,เหล็กอุกกาบาต,เพิ่มโจมตีอาวุธ,เพิ่มป้องกันอาวุธ,เพิ่มการโจมตีให้อาวุธขั้นสูง,เพิ่มการป้องกันให้เครื่องป้องกันขั้นสูง,เวทเพิ่มพลังอาวุธธาตุไฟ,เวทเพิ่มพลังยิงธนู,ปลอกลดกันแทงศัตรู,เหล็กเทวะ,โลหิตนกฟีนิกซ์,ผ้าโพกเงา,เกราะเงา,รองเท้าเงา,มุงกฎเทพกล,เกราะเทพกล,รองเท้าเทพกล,ตำราเพิ่มปราณ,มุงกฎเทพหิมะ,เกราะเทพหิมะ,รองเท้าเทพหิมะ,คัมภีร์ชำนาญฟื้นฟูพลังกาย,คัมภีร์ชำนาญฟื้นฟูพลังสกิล,คัมภีร์ชำนาญพลังกายเพิ่มขึ้น,คัมภีร์ชำนาญพลังสกิลเพิ่มขึ้น,คัมภีร์ลับกระเจิงแสงขั้นสูง,คัมภีร์โจมตีฉับพลันขั้นสูง,กุญแจพันปี,ถุงโชคดีอาวุธระดับ140


ชื่อบอส: โจโฉ
ระดับ:
190
แผนที่:
จุดไฟเผาเจี้ยนเยี่ย
ดรอปไอเท็ม
เหล็กเทวะ,ยอดเหล็ก,ผลึกโลหิต,เหล็กร้อยหลอม,เหล็กอุกกาบาต,เพิ่มโจมตีอาวุธ,เพิ่มป้องกันอาวุธ,เพิ่มการโจมตีให้อาวุธขั้นสูง,เพิ่มการป้องกันให้เครื่องป้องกันขั้นสูง,เวทเพิ่มพลังอาวุธธาตุไฟ,เวทเพิ่มพลังยิงธนู,ปลอกลดกันแทงศัตรู,เหล็กเทวะ,โลหิตนกฟีนิกซ์,หมวกเกราะฌ้อปาอ๋อง,เกราะฌ้อปาอ๋อง,รองเท้าฌ้อปาอ๋อง,มุงกฎทลายสงคราม,เกราะทลายสงคราม,รองเท้าทลายสงคราม,ตำราเพิ่มปราณ,มุงกฎยี่เข่ง,เกราะยี่เข่ง,รองเท้ายี่เข่ง,คัมภีร์ชำนาญฟื้นฟูพลังกาย,คัมภีร์ชำนาญฟื้นฟูพลังสกิล,คัมภีร์ชำนาญพลังกายเพิ่มขึ้น,คัมภีร์ชำนาญพลังสกิลเพิ่มขึ้น,คัมภีร์ลับกระเจิงแสงขั้นสูง,คัมภีร์โจมตีฉับพลันขั้นสูง,กุญแจพันปี,ถุงโชคดีอาวุธระดับ140


ชื่อบอส: ซุนกวน
ระดับ:
190
แผนที่:
จุดไฟเผาเฉิงตู
ดรอปไอเท็ม
เหล็กเทวะ,ยอดเหล็ก,ผลึกโลหิต,เหล็กร้อยหลอม,เหล็กอุกกาบาต,เพิ่มโจมตีอาวุธ,เพิ่มป้องกันอาวุธ,เพิ่มการโจมตีให้อาวุธขั้นสูง,เพิ่มการป้องกันให้เครื่องป้องกันขั้นสูง,เวทเพิ่มพลังอาวุธธาตุไฟ,เวทเพิ่มพลังยิงธนู,ปลอกลดกันแทงศัตรู,เหล็กเทวะ,โลหิตนกฟีนิกซ์,ผ้าโพกเงา,เกราะเงา,รองเท้าเงา,มุงกฎเทพกล,เกราะเทพกล,รองเท้าเทพกล,ตำราเพิ่มปราณ,มุงกฎเทพหิมะ,เกราะเทพหิมะ,รองเท้าเทพหิมะ,คัมภีร์ชำนาญฟื้นฟูพลังกาย,คัมภีร์ชำนาญฟื้นฟูพลังสกิล,คัมภีร์ชำนาญพลังกายเพิ่มขึ้น,คัมภีร์ชำนาญพลังสกิลเพิ่มขึ้น,คัมภีร์ลับกระเจิงแสงขั้นสูง,คัมภีร์โจมตีฉับพลันขั้นสูง,กุญแจพันปี,ถุงโชคดีอาวุธระดับ140


ชื่อบอส: แฮหัวตุ้น
ระดับ:
190
แผนที่:
จุดไฟเผาลั่วหยาง
ดรอปไอเท็ม
เหล็กเทวะ,ยอดเหล็ก,ผลึกโลหิต,เหล็กร้อยหลอม,เหล็กอุกกาบาต,เพิ่มโจมตีอาวุธ,เพิ่มป้องกันอาวุธ,เพิ่มการโจมตีให้อาวุธขั้นสูง,เพิ่มการป้องกันให้เครื่องป้องกันขั้นสูง,เวทเพิ่มพลังอาวุธธาตุไฟ,เวทเพิ่มพลังยิงธนู,ปลอกลดกันแทงศัตรู,ผลึกโลหิต,โลหิตนกฟีนิกซ์,หมวกเกราะฌ้อปาอ๋อง,เกราะฌ้อปาอ๋อง,รองเท้าฌ้อปาอ๋อง,มุงกฎทลายสงคราม,เกราะทลายสงคราม,รองเท้าทลายสงคราม,ตำราเพิ่มปราณ,มุงกฎยี่เข่ง,เกราะยี่เข่ง,รองเท้ายี่เข่ง,คัมภีร์ชำนาญฟื้นฟูพลังกาย,คัมภีร์ชำนาญฟื้นฟูพลังสกิล,คัมภีร์ชำนาญพลังกายเพิ่มขึ้น,คัมภีร์ชำนาญพลังสกิลเพิ่มขึ้น,คัมภีร์ลับกระเจิงแสงขั้นสูง,คัมภีร์โจมตีฉับพลันขั้นสูง,ถุงโชคดีอาวุธระดับ140

ชื่อบอส: จูล่ง
ระดับ:
190
แผนที่:
จุดไฟเผาเจี้ยนเยี่ย
ดรอปไอเท็ม
เหล็กเทวะ,ยอดเหล็ก,ผลึกโลหิต,เหล็กร้อยหลอม,เหล็กอุกกาบาต,เพิ่มโจมตีอาวุธ,เพิ่มป้องกันอาวุธ,เพิ่มการโจมตีให้อาวุธขั้นสูง,เพิ่มการป้องกันให้เครื่องป้องกันขั้นสูง,เวทเพิ่มพลังอาวุธธาตุไฟ,เวทเพิ่มพลังยิงธนู,ปลอกลดกันแทงศัตรู,ผลึกโลหิต,โลหิตนกฟีนิกซ์,ผ้าโพกเงา,เกราะเงา,รองเท้าเงา,มุงกฎเทพกล,เกราะเทพกล,รองเท้าเทพกล,ตำราเพิ่มปราณ,มุงกฎเทพหิมะ,เกราะเทพหิมะ,รองเท้าเทพหิมะ,คัมภีร์ชำนาญฟื้นฟูพลังกาย,คัมภีร์ชำนาญฟื้นฟูพลังสกิล,คัมภีร์ชำนาญพลังกายเพิ่มขึ้น,คัมภีร์ชำนาญพลังสกิลเพิ่มขึ้น,คัมภีร์ลับกระเจิงแสงขั้นสูง,คัมภีร์โจมตีฉับพลันขั้นสูง,ถุงโชคดีอาวุธระดับ140


ชื่อบอส: กำเหลง
ระดับ:
190
แผนที่:
จุดไฟเผาเฉิงตู
ดรอปไอเท็ม
เหล็กเทวะ,ยอดเหล็ก,ผลึกโลหิต,เหล็กร้อยหลอม,เหล็กอุกกาบาต,เพิ่มโจมตีอาวุธ,เพิ่มป้องกันอาวุธ,เพิ่มการโจมตีให้อาวุธขั้นสูง,เพิ่มการป้องกันให้เครื่องป้องกันขั้นสูง,เวทเพิ่มพลังอาวุธธาตุไฟ,เวทเพิ่มพลังยิงธนู,ปลอกลดกันแทงศัตรู,ผลึกโลหิต,โลหิตนกฟีนิกซ์,หมวกเกราะฌ้อปาอ๋อง,เกราะฌ้อปาอ๋อง,รองเท้าฌ้อปาอ๋อง,มุงกฎทลายสงคราม,เกราะทลายสงคราม,รองเท้าทลายสงคราม,ตำราเพิ่มปราณ,มุงกฎยี่เข่ง,เกราะยี่เข่ง,รองเท้ายี่เข่ง,คัมภีร์ชำนาญฟื้นฟูพลังกาย,คัมภีร์ชำนาญฟื้นฟูพลังสกิล,คัมภีร์ชำนาญพลังกายเพิ่มขึ้น,คัมภีร์ชำนาญพลังสกิลเพิ่มขึ้น,คัมภีร์ลับกระเจิงแสงขั้นสูง,คัมภีร์โจมตีฉับพลันขั้นสูง,ถุงโชคดีอาวุธระดับ140


กุญแจพันปี