รายละเอียดเซิฟเวอร์
  EXP*50
  SKILL*50
  DROP*6

เวลาทำสงคราม
  วันอังคาร 20.00-22.00
  วันเสาร์ 20.00.22.00

ปิดปรับปรุง
  วันพฤหัสบดี 9.00 - 12.00

สถานที่หาสูตรหลอมเบื้องต้น


1.เมืองเฉิงตู, ลั่วหยาง, เจี้ยนเยี่ย

วิธีหลอมสร้างหินมุกแดง
วิธีหลอมสร้างหินหยกเขียว
วิธีหลอมสร้างศิลาผลึกเหลือง
วิธีหลอมสร้างศิลาแสงม่วง
วิธีหลอมสร้างทองหลอมสะบั้น
วิธีหลอมสร้างทองหลอมแทง
วิธีหลอมสร้างทองหลอมสับ
วิธีหลอมสร้างทองหลอมยิง
วิธีหลอมศิลาลับโจมตี
วิธีหลอมศิลาลับปัญญา
วิธีหลอมศิลาลับกาย
วิธีหลอมศิลาลับตบะ
วิธีหลอมศิลาลับตีโต้
วิธีหลอมเหล็ก
วิธีหลอมเหล็กกล้า

2. เมืองซั่งยง, หลูเจียง, สวี่ชัง

เวทย์เพิ่มพลังเกราะป้องกันสะบั้น
เวทย์เพิ่มพลังเกราะป้องกันแทง
เวทย์เพิ่มพลังเกราะป้องกันสับ
เวทย์เพิ่มพลังเกราะป้องกันยิง
เวทย์เพิ่มพลังเกราะป้องกันไฟ
เวทย์เพิ่มพลังเกราะป้องกันน้ำ
เวทย์เพิ่มพลังเกราะป้องกันเซียน
เวทย์เพิ่มพลังเกราะป้องกันมาร

3. เมืองซินเหยี่ย, โซ่วซุน, หยู่หนาน

เวทย์เพิ่มพลังหมวกป้องกันสะบั้น
เวทย์เพิ่มพลังหมวกป้องกันยิง
เวทย์เพิ่มพลังหมวกป้องกันสับ
เวทย์เพิ่มพลังหมวกป้องกันแทง
เวทย์เพิ่มพลังหมวกป้องกันไฟ
เวทย์เพิ่มพลังหมวกป้องกันน้ำ
เวทย์เพิ่มพลังหมวกป้องกันเซียน
เวทย์เพิ่มพลังหมวกป้องกันมาร

4. เมืองหว่าน, เจียงเซี่ย, ฉางซา, เซียงหยาง, สวีโจว, เป๋ยไห่

เวทย์เพิ่มพลังโล่ป้องกันสะบั้น
เวทย์เพิ่มพลังโล่ป้องกันแทง
เวทย์เพิ่มพลังโล่ป้องกันสับ
เวทย์เพิ่มพลังโล่ป้องกันยิง
เวทย์เพิ่มพลังรองเท้ากันไฟ
เวทย์เพิ่มพลังรองเท้ากันน้ำ
เวทย์เพิ่มพลังรองเท้ากันเซียน
เวทย์เพิ่มพลังรองเท้ากันมาร

5. เมืองไฉซาง, เจียงโจว, ฉางอัน, กุ้ยหยาง, หลิงหลิง, อวี้จาง, ฮุ่ยจิ, ฮั่นจง, เทียนสุ่ย, เหลียงโจว, อันติ้ง, จิ้นหยาง, เฉินหลิว, เยี่ยเฉิง, ผิงหยวน, เปยผิง

เวทย์เพิ่มพลังเสื้อในกันสะบั้น
เวทย์เพิ่มพลังเสื้อในกันแทง
เวทย์เพิ่มพลังเสื้อในกันสับ
เวทย์เพิ่มพลังเสื้อในกันยิง
เวทย์เพิ่มพลังเสื้อคลุมป้องกันน้ำ
เวทย์เพิ่มพลังเสื้อคลุมป้องกันไฟ
เวทย์เพิ่มพลังเสื้อคลุมป้องกันเซียน
เวทย์เพิ่มพลังเสื้อคลุมป้องกันมาร