รายละเอียดเซิฟเวอร์
  EXP*50
  SKILL*50
  DROP*6

เวลาทำสงคราม
  วันอังคาร 20.00-22.00
  วันเสาร์ 20.00.22.00

ปิดปรับปรุง
  วันพฤหัสบดี 9.00 - 12.00

สมรภูมิผาแดง

รายละเอียดวันสมรภูมิผาแดง

วันจันทร์ 20.00-21.00
วันพุธ 20.00-21.00
วันพฤหัสบดี 20.00-21.00
วันศุกร์ 20.00-21.00
วันอาทิตย์ 16.00-17.00
วันเสาร์ 16.00-17.00


อันดับผาแดงวันที่ 2021-06-23


อันดับ
ไอเท็ม
จำนวน
1
ยันต์ป้องกันระเบิดเซียนอัคคี
2
2
ยันต์ป้องกันระเบิดเซียนอัคคี
1
3
ยันต์ป้องกันระเบิดเซียนอัคคี
1
5
ยันต์ป้องกันระเบิดเซียนอัคคี
1
7
ยันต์ป้องกันระเบิดเซียนอัคคี
1
9
ยันต์ป้องกันระเบิดเซียนอัคคี
1
12
ยันต์ป้องกันระเบิดเซียนอัคคี
1
15
ยันต์ป้องกันระเบิดเซียนอัคคี
1
18
ยันต์ป้องกันระเบิดเซียนอัคคี
1
21
ยันต์ป้องกันระเบิดเซียนอัคคี
1
24
ยันต์ป้องกันระเบิดเซียนอัคคี
1
27
ยันต์ป้องกันระเบิดเซียนอัคคี
1
31
ยันต์ป้องกันระเบิดเซียนอัคคี
1