รายละเอียดเซิฟเวอร์
  EXP*50
  SKILL*50
  DROP*6

เวลาทำสงคราม
  วันอังคาร 20.00-22.00
  วันเสาร์ 20.00.22.00

ปิดปรับปรุง
  วันพฤหัสบดี 9.00 - 12.00

สมรภูมิผาแดง

รายละเอียดวันสมรภูมิผาแดง

วันจันทร์ 20.00-21.00
วันพุธ 20.00-21.00
วันพฤหัสบดี 20.00-21.00
วันศุกร์ 20.00-21.00
วันอาทิตย์ 16.00-17.00
วันเสาร์ 16.00-17.00


อันดับผาแดงวันที่ 2021-09-29


อันดับ
ไอเท็ม
จำนวน
1
เสื้อฝ้ายเว่ยอวยพร(20%)
2
2
เสื้อฝ้ายเว่ยอวยพร(20%)
1
3
เสื้อฝ้ายเว่ยอวยพร(20%)
1
5
เสื้อฝ้ายเว่ยอวยพร(20%)
1
7
เสื้อฝ้ายเว่ยอวยพร(20%)
1
9
เสื้อฝ้ายเว่ยอวยพร(20%)
1
12
เสื้อฝ้ายเว่ยอวยพร(20%)
1
15
เสื้อฝ้ายเว่ยอวยพร(20%)
1
18
เสื้อฝ้ายเว่ยอวยพร(20%)
1
21
เสื้อฝ้ายเว่ยอวยพร(20%)
1
24
เสื้อฝ้ายเว่ยอวยพร(20%)
1
27
เสื้อฝ้ายเว่ยอวยพร(20%)
1
31
เสื้อฝ้ายเว่ยอวยพร(20%)
1