รายละเอียดเซิฟเวอร์
  EXP*50
  SKILL*50
  DROP*6

เวลาทำสงคราม
  วันอังคาร 20.00-22.00
  วันเสาร์ 20.00.22.00

ปิดปรับปรุง
  วันพฤหัสบดี 9.00 - 12.00

คำแนะนำผู้เล่นใหม่


1. ผู้เล่นใหม่สามารถรับสกิลเควส,ไอเท็มพื้นฐาน,และยันเพิ่มเท่าเกินมูลค่าVIP ได้ที่ NPCขี่เมฆ ที่ลานเกิดได้ตามรูปภาพ


2. ผู้เล่นจะได้รับสกิลดังรูปภาพ


3. หากผู้เล่นเลเวล 20,30,40,50 สามารถไปรับไอเท็มฟรีได้ที่ "ตลาดนัดกลางแจ้ง" พิกัด 24.10 NPC"เจ้าหน้าที่แนะนำ" เพื่อรับไอเท็มอาวุธ,ชุดเกราะ,พาหนะ


4. ผู้เล่นสามารถซื้อป้ายทหารระดับ12 ได้ที่ "ค่ายทหารลั่วหยาง"


5. ผู้เล่นสามารถซื้อป้ายทหารระดับ36 ได้ที่ "ค่ายทหารเฉิงตู"


6. ผู้เล่นสามารถซื้อป้ายทหารระดับ56 ได้ที่ "ค่ายทหารเจี้ยนเยี่ย"


7. ผู้เล่นสามารถซื้อป้ายทหารระดับ72 ได้ที่ "ค่ายทหารสวี่ชั่ง"


8. ผู้เล่นสามารถซื้อป้ายทหารระดับ92 ได้ที่ "ค่ายทหารซั่งยง"


8. ผู้เล่นสามารถซื้อป้ายทหารระดับ112 ได้ที่ "ค่ายทหารตลาดนัดกลางแจ้ง"