รายละเอียดเซิฟเวอร์
  EXP*50
  SKILL*50
  DROP*6

เวลาทำสงคราม
  วันอังคาร 20.00-22.00
  วันเสาร์ 20.00.22.00

ปิดปรับปรุง
  วันพฤหัสบดี 9.00 - 12.00

ปกป้องโจโฉ ระดับ140


ผู้เล่นสามารถไปยัง "ปกป้องโจโฉ" ได้โดย
1. ไปยังแผนที่ "ตลาดนัดกลางแจ้ง" มองหา NPC "เถ้าแก่ตู้"
2. คลิกไปยัง "ตำหนักเควส"
3. ไปยังพิกัด 330.10 เพื่อเข้าเควส

ชื่อบอส: ลิบอง
ระดับ:
140
แผนที่:
ปกป้องโจโฉ
ดรอปไอเท็ม
ค้อนแยก,โลหิตนกฟีนิกซ์,สุราเส้นเอ็นเปลี่ยนกระดูก,น้ำศักดิ์สิทธิ์อันผิง,หินอุกกาบาตโบราณ,เหล็กสีนิลโบราณ,มงกุฎนกฮูกปีศาจ,หมวกอสูรกลืนฟ้า,หมวกเกล็ดทวนปีศาจ,มงกุฎสรรพสิ่ง,รองเท้าปีศาจนกฮูก,รองเท้าปีศาจพราย,รองเท้าภูตผี,รองเท้าสื่อสรรพสิ่ง,กระบี่คู่แช่แข็งสายฟ้า,ค้อนหงส์ทะยานฟ้า,กระบี่คู่เชียนอิงอู่,กระบี่คู่ชางเหลยฟง,ไม้เท้าอสรพิษยักษ์,ไม้เท้าสวรรค์มังกรเหลือง,ไม้เท้ามารเขมือบตะวัน,ไม้เท้างูเพลิง,หลิงปี้,เคล็ดหินเพลิงสายฟ้า,คัมภีร์คลื่นยักษ์,คัมภีร์ฮั่วเทียน,เคล็ดวิชาทหารเทพเร็ว,เคล็ดอัญเชิญรถโล่เหล็ก,เคล็ดวิชาอัญเชิญธนูพยัคฆ์,เคล็ดวิชาอัญเชิญธนูมังกร,ตำราเพิ่มปราณ,ม้วนชิ้นส่วนท้องฟ้า6


ชื่อบอส: หลิงถ่ง
ระดับ:
140
แผนที่:
ปกป้องโจโฉ
ดรอปไอเท็ม
ค้อนแยก,เหล็กร้อยหลอม,เหล็กอุกกาบาต,โลหิตนกฟีนิกซ์,สุราเส้นเอ็นเปลี่ยนกระดูก,น้ำศักดิ์สิทธิ์อันผิง,หินอุกกาบาตโบราณ,เหล็กสีนิลโบราณ,มงกุฎนกฮูกปีศาจ,หมวกอสูรกลืนฟ้า,หมวกเกล็ดทวนปีศาจ,มงกุฎสรรพสิ่ง,รองเท้าปีศาจนกฮูก,รองเท้าปีศาจพราย,รองเท้าภูตผี,รองเท้าสื่อสรรพสิ่ง,กระบองพยัคฆ์หินสะกดลม,ดาบมารฟ้ากระหายโลหิต,ดาบกระดูกฝานเทียน,ขวานยักษ์ทองม่วง,ดาบเขี้ยวมังกรเขียว,กระบี่อ๋องอนุภาพเทพ,กระบี่เขี้ยวเกราะไฟ,กระบี่สายฟ้าพุ่ง,เหลยฮั่ว,เคล็ดค้อนเพลิงหลอม,คัมภีร์แม่ทัพ,คัมภีร์เปลวสวรรค์,เคล็ดวิชาทหารเทพเร็ว,เคล็ดอัญเชิญรถโล่เหล็ก,เคล็ดวิชาอัญเชิญธนูพยัคฆ์,เคล็ดวิชาอัญเชิญธนูมังกร,ตำราเพิ่มปราณ


ชื่อบอส: ลกซุน
ระดับ:
145
แผนที่:
ปกป้องโจโฉ
ดรอปไอเท็ม
ค้อนแยก,โลหิตนกฟีนิกซ์,สุราเส้นเอ็นเปลี่ยนกระดูก,น้ำศักดิ์สิทธิ์อันผิง,หินอุกกาบาตโบราณ,เหล็กสีนิลโบราณ,มงกุฎนกฮูกปีศาจ,หมวกอสูรกลืนฟ้า,หมวกเกล็ดทวนปีศาจ,มงกุฎสรรพสิ่ง,รองเท้าปีศาจนกฮูก,รองเท้าปีศาจพราย,รองเท้าภูตผี,รองเท้าสื่อสรรพสิ่ง,พัดอรุโณทัย,พัดใบตองโค้งนภา,พัดสายัณห์ม่วง,พัดอำพัน,พลองกงเล็บมังกรฟ้า,พลองเมฆาสวรรค์,พลอง5กรงเล็บมังกรทอง,พลองทองม่วง5กรงเล็บ,ซื่อหลัน,เคล็ดเพลิงนรก,คัมภีร์กังพั่ว,คัมภีร์แดงฉาน,เคล็ดวิชาทหารเทพเร็ว,เคล็ดอัญเชิญรถโล่เหล็ก,เคล็ดวิชาอัญเชิญธนูพยัคฆ์,เคล็ดวิชาอัญเชิญธนูมังกร,ตำราเพิ่มปราณ,ม้วนชิ้นส่วนมนุษย์2


ชื่อบอส: ไท่สือฉือ
ระดับ:
145
แผนที่:
ปกป้องโจโฉ
ดรอปไอเท็ม
ค้อนแยก,โลหิตนกฟีนิกซ์,สุราเส้นเอ็นเปลี่ยนกระดูก,น้ำศักดิ์สิทธิ์อันผิง,หินอุกกาบาตโบราณ,เหล็กสีนิลโบราณ,เสื้อป้องกายปีกคราม,เกราะหวางเหลี่ยง,เกราะกลืนมาร,ชุดศึกฟ้าสรรพสิ่ง,รองเท้ากลืนวิญญาณมาร,เท้าสวรรค์,รองเท้าเทพยุทธ์,เท้าจันทร์เงิน,ทวนปฐพีทลายน้ำแข็งหงส์,หอกงูอสนีฉก,ทวนนภาผนึกหงส์ไฟ,ทวนฉลามม่วง,ธนูยาวปิงหลุน,ธนูจู้หยงลมฟ้า,ธนูยาวฟ้าตีตรา,ธนูยาวอัคคีผลาญ,ป้าหยา,เคล็ดไอมารทะยานฟ้า,คัมภีร์มังกรตก,คัมภีร์หงส์อวี้,เคล็ดวิชาทหารเทพเร็ว,เคล็ดอัญเชิญรถโล่เหล็ก,เคล็ดวิชาอัญเชิญธนูพยัคฆ์,เคล็ดวิชาอัญเชิญธนูมังกร,ตำราเพิ่มปราณ,ม้วนชิ้นส่วนดิน5


ชื่อบอส: จูล่ง
ระดับ:
150
แผนที่:
ปกป้องโจโฉ
ดรอปไอเท็ม
ค้อนแยก,เหล็กร้อยหลอม,เหล็กอุกกาบาต,โลหิตนกฟีนิกซ์,สุราเส้นเอ็นเปลี่ยนกระดูก,น้ำศักดิ์สิทธิ์อันผิง,หินอุกกาบาตโบราณ,เหล็กสีนิลโบราณ,เสื้อป้องกายปีกคราม,เกราะหวางเหลี่ยง,เกราะกลืนมาร,ชุดศึกฟ้าสรรพสิ่ง,หมวกกลืนวิญญาณ,หมวกศึกสวรรค์,หมวกศึกเทพสงคราม,หมวกศึกจันทร์เงิน,กระบี่อ๋องอนุภาพเทพ,หอกงูอสนีฉก,ดาบมารฟ้ากระหายโลหิต,พัดใบตองโค้งนภา,ไม้เท้าสวรรค์มังกรเหลือง,พลองเมฆาสวรรค์,ธนูจู้หยงลมฟ้า,ค้อนหงส์ทะยานฟ้า,จี๋เซี่ยว,ดาบเซียนมีดสายฟ้า,คัมภีร์ธนูสายฟ้า,คัมภีร์คลื่นคลั่ง,เคล็ดน้ำแข็งสังหาร,คัมภีร์พิรุณเพลิง

ชื่อบอส: เตียวหุย
ระดับ:
160
แผนที่:
ปกป้องโจโฉ
ดรอปไอเท็ม
เหล็กร้อยหลอม,เหล็กอุกกาบาต,โลหิตนกฟีนิกซ์,สุราเส้นเอ็นเปลี่ยนกระดูก,น้ำศักดิ์สิทธิ์อันผิง,หินอุกกาบาตโบราณ,เหล็กสีนิลโบราณ,เกราะมือกลืนวิญญาณ,เกราะมือสวรรค์,เกราะมือเทพยุทธ์,เกราะมือจันทร์เงิน,เกราะกลืนวิญญาณ,เกราะสาปสวรรค์,เกราะเทพสงคราม,เกราะสาปจันทร์เงิน,กระบี่สายฟ้าพุ่ง,ดาบจันทราเหนือ,ทวนฟ้าผนึกมาร,ทวนฉลามม่วง,ขวานยักษ์ทองม่วง,พัดอำพัน,พลองทองม่วง5กรงเล็บ,ไม้เท้างูเพลิง,ธนูยาวอัคคีผลาญ,กระบี่คู่ชางเหลยฟง,กระบี่แสงดาว,ดาบวังเวง,ทวนฟ้าคำราม,ทวนชิงซือเหลย,ดาบมังกรไร้ตำหนิ,ขวานวิญญาณปฐพี,พัดหงส์ไฟ,พลองฟ้าคลั่ง,ค้อนดาวผีเสื้อรุ้ง,ไม้เท้าไหมงูทอง,ธนูยาวเยาเหลย,กระบี่คู่ห่วงทอง,กระบี่เพชรโลหิต,เขี้ยววิญญาณโศก,ทวนมารทำลาย,กระบี่อ๋องทองม่วง,ขวานศึกซือโหยว,พัดสมปรารถนา,พลองน้ำแข็ง,ไม้เท้าอสรพิษคำราม,ธนูยาวสยบวิญญาณ,กรงเล็บเทียนหลิ่ง,ม้าเซ็กเทาว์ลมกรด,คัมภีร์ชำนาญกระบวนทัพทั้งหมด