รายละเอียดเซิฟเวอร์
  EXP*50
  SKILL*50
  DROP*6

เวลาทำสงคราม
  วันอังคาร 20.00-22.00
  วันเสาร์ 20.00.22.00

ปิดปรับปรุง
  วันพฤหัสบดี 9.00 - 12.00

สุสานโบราณ ระดับ145


ผู้เล่นสามารถไปยัง "สุสานโบราณ" ได้โดย
1. ไปยังแผนที่ "ตลาดนัดกลางแจ้ง" มองหา NPC "เถ้าแก่ตู้"
2. คลิกไปยัง "ตำหนักเควส"
3. ไปยังพิกัด 530.10 เพื่อเข้าเควส

ชื่อบอส: ผู้พิทักษ์ค้อนหนัก
ระดับ:
170
แผนที่:
สุสานโบราณ
ดรอปไอเท็ม
เหล็กสีนิลสกัด,หินอุกกาบาตสกัด,ตำราเพิ่มปราณ,หินอุกกาบาตโบราณ,เหล็กเทวะ,ยอดเหล็ก,เหล็กสีนิลโบราณ,โลหิตนกฟีนิกซ์,ผลึกโลหิต,ยาปลูกถ่ายกระดูก,สุราเส้นเอ็นเปลี่ยนกระดูก,เหล็กร้อยหลอม,เหล็กอุกกาบาต,เวทเพิ่มพลังอาวุธธาตุไฟ,ของประดับกันมาร,ของประดับกันน้ำ,ปลอกลดกันไฟศัตรู,ปลอกลดกันสะบั้นศัตรู,เพิ่มโจมตีของประดับ,เพิ่มตีโต้ของประดับ,มงกุฎนกฮูกปีศาจ,มงกุฎสรรพสิ่ง,หมวกเกราะกระดูกงู,มงกุฎอ้ายเย่า,หมวกอสูรกลืนฟ้า,หมวกเกล็ดทวนปีศาจ,ป้ายเลื่อนพลเกราะเถื่อนจักรพรรดิ,ป้ายเลื่อนพลกระบี่หนักจักรพรรดิ,ป้ายเลื่อนจอมกระบี่จักรพรรดิ,ป้ายเลื่อนนางระบำเมฆา,ป้ายเลื่อนศิลปินจักรพรรดิ,หมวกศึกเทพสงคราม,หมวกกลืนวิญญาณ,หมวกศึกสวรรค์,หมวกศึกจันทร์เงิน,หมวกผาดารา,มงกุฎหลัวโฉว,โจวหวงเย็น,หมวกประกายแสง,หมวกต้าน,หมวกสงครามจันทรา,หมวกประกายเงิน,หมวกดาวล้อ,หมวกบู๊สงคราม,พยัคฆ์เมฆ,ม้วนชิ้นส่วนโจมตีทหาร1,หีบโชคดีเกราะป้องกัน135(2)


ชื่อบอส: ผู้พิทักษ์ค้อนยักษ์
ระดับ:
170
แผนที่:
สุสานโบราณ
ดรอปไอเท็ม
เหล็กเทวะ,ยอดเหล็ก,ผลึกโลหิต,โลหิตนกฟีนิกซ์,สุราเส้นเอ็นเปลี่ยนกระดูก,น้ำศักดิ์สิทธิ์อันผิง,เหล็กสีนิลสกัด,หินอุกกาบาตสกัด,เหล็กสีนิลโบราณ,หินอุกกาบาตโบราณ,ตำราเพิ่มปราณ,เหล็กร้อยหลอม,เหล็กอุกกาบาต,เวทเพิ่มพลังอาวุธธาตุมาร,ของประดับกันยิง,ปลอกลดกันแทงศัตรู,ปลอกลดกันน้ำศัตรู,เพิ่มปัญญาของประดับ,เพิ่มตบะของประดับ,เพิ่มการโจมตีให้อาวุธขั้นสูง,เพิ่มการป้องกันให้เครื่องป้องกันขั้นสูง,เกราะหวางเหลี่ยง,เกราะกลืนมาร,เสื้อป้องกายปีกคราม,ชุดศึกฟ้าสรรพสิ่ง,เกราะกระดูกงู,ชุดอ้ายเย่า,ป้ายเลื่อนพลธนูกล้าจักรพรรดิ,ป้ายเลื่อนพลหน้าไม้กล้าจักรพรรดิ,ป้ายเลื่อนพลองครักษ์จักรพรรดิ,ป้ายเลื่อนนักลอบสังหารวังหลวง,เกราะเทพสงคราม,เกราะกลืนวิญญาณ,เกราะสาปสวรรค์,เกราะสาปจันทร์เงิน,เกราะผาดารา,ชุดศึกหลัวโฉว,เหลยฮั่วไฟ,เกราะประกายแสง,เกราะต้าน,เกราะสงครามจันทรา,เกราะประกายเงิน,เกราะดาวล้อ,เกราะบู๊สงคราม,หมาป่าหยกน้ำแข็ง,ม้วนชิ้นส่วนโจมตีทหาร3,หีบโชคดีเกราะป้องกัน135(2)


ชื่อบอส: ยักษ์ผู้พิทักษ์
ระดับ:
170
แผนที่:
สุสานโบราณ
ดรอปไอเท็ม
น้ำศักดิ์สิทธิ์อันผิง,ผลึกโลหิต,ยาปลูกถ่ายกระดูก,สุราเส้นเอ็นเปลี่ยนกระดูก,เหล็กเทวะ,เหล็กสีนิลสกัด,หินอุกกาบาตสกัด,ยอดเหล็ก,เหล็กสีนิลโบราณ,หินอุกกาบาตโบราณ,ตำราเพิ่มปราณ,เหล็กร้อยหลอม,เหล็กอุกกาบาต,เวทเพิ่มพลังอาวุธธาตุเซียน,รองเท้าปีศาจนกฮูก,รองเท้าสื่อสรรพสิ่ง,กรงเล็บเทียนหลิ่ง,ของประดับกันแทง,ของประดับกันสะบั้น,ของประดับกันสับ,เพิ่มกายของประดับ,ปลอกลดกันเซียนศัตรู,ปลอกลดกันสับศัตรู,รองเท้าหนังกระดูกงู,รองเท้าอ้ายเย่า,รองเท้าปีศาจพราย,รองเท้าภูตผี,ป้ายเลื่อนพลดาบจักรพรรดิ,ป้ายเลื่อนพลทวนจักรพรรดิ,ป้ายเลื่อนพลค้อนศึกจักรพรรดิ,ป้ายเลื่อนพลง้าวเหล็กจักรพรรดิ,รองเท้าเทพยุทธ์,รองเท้ากลืนวิญญาณมาร,เท้าสวรรค์,เท้าจันทร์เงิน,รองเท้าผาดารา,รองเท้าหลัวโฉว,หลิงปี้น้ำค้าง,รองเท้าประกายแสง,รองเท้าเกราะต้าน,รองเท้าจันทรา,รองเท้าประกายเงิน,รองเท้าดาวล้อ,รองเท้าบู๊สงคราม,หมาป่าเพลิง,ม้วนชิ้นส่วนโจมตีทหาร5,หีบโชคดีเกราะป้องกัน135(2)


ชื่อบอส: องครักษ์ทอง
ระดับ:
172
แผนที่:
สุสานโบราณ
ดรอปไอเท็ม
เหล็กเทวะ,ยอดเหล็ก,ผลึกโลหิต,หินอุกกาบาตสกัด,เหล็กสีนิลสกัด,เหล็กสีนิลโบราณ,หินอุกกาบาตโบราณ,โลหิตนกฟีนิกซ์,เหล็กร้อยหลอม,ยาปลูกถ่ายกระดูก,สุราเส้นเอ็นเปลี่ยนกระดูก,ตำราเพิ่มปราณ,เหล็กอุกกาบาต,ป้ายเลื่อนพลม้าขวานจักรพรรดิ,ป้ายเลื่อนพลขี่พยัคฆ์จักรพรรดิ,ป้ายเลื่อนหมาป่าพลม้าจักรพรรดิ,ป้ายเลื่อนพลม้าธนูเทพจักรพรรดิ,ป้ายเลื่อนพลช้างจักรพรรดิ,เวทเพิ่มพลังอาวุธสับ,ของประดับกันสับ,ของประดับกันยิง,ของประดับกันไฟ,ปลอกลดกันมารศัตรู,ปลอกลดกันยิงศัตรู,คมมีดปกป้อง,ปราการเหล็ก,รองเท้าหนังกระดูกงู,หมวกเกราะกระดูกงู,เกราะกระดูกงู,ไอสังหารเกาะตัว,ถุงโชคดีเหวิ่นหลี่,เกราะมือเทพยุทธ์,เกราะมือกลืนวิญญาณ,เกราะมือสวรรค์,เกราะมือจันทร์เงิน,ปลอกแขนผาดารา,ปลอกแขนหลัวโฉว,หมวกดาวล้อ,รองเท้าดาวล้อ,เกราะดาวล้อ,เกราะบู๊สงคราม,หมวกบู๊สงคราม,รองเท้าบู๊สงคราม,เหล่ยเฟยหู่,มีดสั้นคู่น้ำแข็ง,เกราะมือโชติช่วง,หีบโชคดีเกราะป้องกัน135(2)

ชื่อบอส: จักรพรรดิหลิง
ระดับ:
175
แผนที่:
สุสานโบราณ
ดรอปไอเท็ม
เหล็กเทวะ,ยอดเหล็ก,เหล็กร้อยหลอม,เหล็กอุกกาบาต,หนังสือตำนานมายาไตย,ทวนคู่อิงเหา,ดาบคู่ฟ้าดิน,เสื้อคลุมเน่าเจียง,เสื้อคลุมเหนิงเฉิง,หนังสือเหมันต์,หนังสือเกราะทอง,เสื้อคลุมเพลิง,เสื้อคลุมรูปมังกร,ตำราเพิ่มปราณ,มีดสั้นคู่น้ำแข็ง,เกราะมือโชติช่วง,กรงเล็บเทียนหลิ่ง,ธนูยาวสยบวิญญาณ,ไม้เท้าอสรพิษคำราม,พลองน้ำแข็ง,พัดสมปรารถนา,ขวานศึกซือโหยว,กระบี่อ๋องทองม่วง,ทวนมารทำลาย,เขี้ยววิญญาณโศก,กระบี่เพชรโลหิต,ถุงโชคป้ายทหารจอมจักรพรรดิ,ถุงโชคดีหวู่จี้,หมวกประกายแสง,เกราะประกายแสง,รองเท้าประกายแสง,หมวกต้าน,เกราะต้าน,รองเท้าเกราะต้าน,หมวกสงครามจันทรา,เกราะสงครามจันทรา,รองเท้าจันทรา,หมวกประกายเงิน,เกราะประกายเงิน,รองเท้าประกายเงิน,หมวกดาวล้อ,เกราะดาวล้อ,รองเท้าดาวล้อ,หมวกบู๊สงคราม,เกราะบู๊สงคราม,รองเท้าบู๊สงคราม,หีบโชคดีเกราะป้องกัน135(2)


ถุงโชคดีหวู่จี้


ถุงโชคดีเหวิ่นหลี่


โจวหวงเย็น


เหลยฮั่วไฟ


หลิงปี้น้ำค้าง


หมาป่าหยกน้ำแข็ง


หมาป่าเพลิง


พยัคฆ์เมฆ


เหล่ยเฟยหู่