รายละเอียดเซิฟเวอร์
  EXP*50
  SKILL*50
  DROP*6

เวลาทำสงคราม
  วันอังคาร 20.00-22.00
  วันเสาร์ 20.00.22.00

ปิดปรับปรุง
  วันพฤหัสบดี 9.00 - 12.00

ชำระด้วย Promptpay อัตโนมัติ

จำนวนเงิน
จำนวนเงินที่โอน 1 บาท / จะได้รับ 120 cash
**เตรียมแอปชำระเงินของคุณให้พร้อมก่อนกดชำระเงิน**