รายละเอียดเซิฟเวอร์
  EXP*50
  SKILL*50
  DROP*6

เวลาทำสงคราม
  วันอังคาร 20.00-22.00
  วันเสาร์ 20.00.22.00

ปิดปรับปรุง
  วันพฤหัสบดี 9.00 - 12.00

ข้อมูลดรอปป้ายทหาร

1. ป้ายทหารระดับ 12

2. ป้ายทหารระดับ 36

3. ป้ายทหารระดับ 56

4. ป้ายทหารระดับ 72

5. ป้ายทหารระดับ 92