รายละเอียดเซิฟเวอร์
  EXP*50
  SKILL*50
  DROP*6

เวลาทำสงคราม
  วันอังคาร 20.00-22.00
  วันเสาร์ 20.00.22.00

ปิดปรับปรุง
  วันพฤหัสบดี 9.00 - 12.00

กายจิตทหาร

1. ผู้เล่นสามารถนำทหารระดับ "จอมจักรพรรดิ" มาการเปลี่ยนแปลงต่างๆโดยจะแบ่งออกมาเป็น 3 หัวข้อ


2. หัวข้อที่1 ผู้เล่นสามารถนำทหารระดับ "จอมจักรพรรดิ" มาทำการย่อยสลายได้เพื่อเลือกรับ "ถุงโชคกายจิตทหารหวู่อี้,ถุงโชคกายจิตทหารเหวินเด๋อ" โดยเมื่อเปิดออกจะสามารถสุ่ม"กายจิตทหาร" ซึ่งสามารถเพิ่มสเตตัสให้แก่ทหาติดตามได้


3. โดยทำการกด alt+D และเลือกหัวข้อ"กายจิตทหาร" และสามารถนำกายจิตทหารมาวางที่ตรงช่องว่างเพื่อเพิ่มสเตตัสทหาร ซึ่งทุกๆเลเวล50 จะเพิ่มช่องกายจิตทหาร1ช่อง


4. หัวข้อที่2 หากผู้เล่นได้รับกายจิตทหารที่ยังไม่ถูกใจสามารถนำกายจิตทหารมาย่อยสลาย และจะได้"จิตทหาร" สามารถนำไปแลกถุงโชคดีได้ในหัวข้อที่3


5. หัวข้อที่3 เมื่อผู้เล่นได้รับ "จิตทหาร" จากการย่อยสลายแล้วสามารถสะสมและนำมาเลือกรับ "ถุงโชคกายจิตทหารหวู่อี้,ถุงโชคกายจิตทหารเหวินเด๋อ,ถุงโชคกายจิตทหารหวู่อี้(O),ถุงโชคกายจิตทหารเหวินเด๋อ(O)"


6. หมายเหตุ ถุงโชคกายจิตทหารหวู่อี้(O),ถุงโชคกายจิตทหารเหวินเด๋อ(O) จะเป็นกายจิตทหารแบบเจาะรู ซึ่งตอนนี้ผู้เล่นจะยังไม่สามารถใช้ไอเท็มเจาะรูกายจิตทหารได้