รายละเอียดเซิฟเวอร์
  EXP*50
  SKILL*50
  DROP*6

เวลาทำสงคราม
  วันอังคาร 20.00-22.00
  วันเสาร์ 20.00.22.00

ปิดปรับปรุง
  วันพฤหัสบดี 9.00 - 12.00

ข้อมูลสเตตัสกายจิตทหาร

ข้อมูลสเตตัสกายจิตทหาร

ชื่อไอเท็ม
จิตทหารระดับ1
จิตทหารระดับ2
จิตทหารระดับ3
จิตทหารระดับ4
จิตทหารระดับ5
กายจิตทหาร
กาย+15
กาย+30
กาย+45
กาย+60
กาย+75
โจมตีกายจิตทหาร
โจมตี+15
โจมตี+30
โจมตี+45
โจมตี+60
โจมตี+75
ปัญญากายจิตทหาร
ปัญญา+15
ปัญญา+30
ปัญญา+45
ปัญญา+60
ปัญญา+75
ป้องกันสะบั้นกายจิตทหาร
สะบั้นปกป้อง+2%
สะบั้นปกป้อง+4%
สะบั้นปกป้อง+6%
สะบั้นปกป้อง+8%
สะบั้นปกป้อง+10%
ป้องกันแทงกายจิตทหาร
แทงปกป้อง+2%
แทงปกป้อง+4%
แทงปกป้อง+6%
แทงปกป้อง+8%
แทงปกป้อง+10%
ป้องกันสับกายจิตทหาร
สับปกป้อง+2%
สับปกป้อง+4%
สับปกป้อง+6%
สับปกป้อง+8%
สับปกป้อง+10%
ป้องกันยิงกายจิตทหาร
ยิงปกป้อง+2%
ยิงปกป้อง+4%
ยิงปกป้อง+6%
ยิงปกป้อง+8%
ยิงปกป้อง+10%
ป้องกันไฟกายจิตทหาร
ไฟปกป้อง+2%
ไฟปกป้อง+4%
ไฟปกป้อง+6%
ไฟปกป้อง+8%
ไฟปกป้อง+10%
ป้องกันน้ำกายจิตทหาร
น้ำปกป้อง+2%
น้ำปกป้อง+4%
น้ำปกป้อง+6%
น้ำปกป้อง+8%
น้ำปกป้อง+10%
ป้องกันเซียนกายจิตทหาร
เซียนปกป้อง+2%
เซียนปกป้อง+4%
เซียนปกป้อง+6%
เซียนปกป้อง+8%
เซียนปกป้อง+10%
ป้องกันมารกายจิตทหาร
มารปกป้อง+2%
มารปกป้อง+4%
มารปกป้อง+6%
มารปกป้อง+8%
มารปกป้อง+10%